ผู้สาวขาเลาะ - ลำไย ไหทองคำ

ผู้สาวขาเลาะ - ลำไย ไหทองคำ
เนื้อเพลง
เฮะ เฮะ อา อา อา อา
โย้ว มา มา เฮะ เฮะ วู้
เฮาแค่ผู้สาวขาเลาะ
บ่แม่นผู้สาวขาเรียน
บ่ได้ขยันหมั่นเพียร
ปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่
การบอกการบ้านบ่เคยมี
ข้อสอบสิออกบ่อนได๋ยังบ่ฮู้
แต่ที่พอฮู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวาน
นั้นเป็นบุญบ้านได๋
เพียงแค่จอบแนม
ซอมเบิ่งอ้ายอยู่ไกลไกล
หัวใจน้องนี้ก็มีแฮง
ฮู้ว่าอ้ายมีเขา
น้องกะสิบ่ขอแข่งบ่อาจสิไปแย่ง
แต่ว่าน้องขอสแตนด์บาย
ซอมเบิ่งอยู่เด้อ
ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ
ผู้สาวขาเลาะ
อยากเป็นผู้สาวอ้าย
ฮู้
เฮะ อา อา อา อา
เอ้า
บ่ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่
บ่ฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋
ติด ร. ยังพอแก้ได้
แต่ติดใจอ้ายน้องไปบ่เป็น
จักเป็นจั่งใด๋ดอกใบปริญญา
ฮู้แต่ว่าเอามายากเย็น
หลับตาลงยังคงฝันเห็น
เป็นเพียงหน้าอ้าย
ซอมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ
ผู้สาวขาเลาะ
ซอมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ
ผู้สาวขาเลาะ
อยากเป็นผู้สาวอ้าย
เอ้า
ผู้สาวขาเลาะ
สิสมอ้ายบ่
อา อา
เนื้อเพลง ผู้สาวขาเลาะ © Haithongkham Record

ความคิดเห็น