รักกินไม่ได้ - สงกรานต์ รังสรรค์เนื้อเพลง
ถูกแล้ว ความรักมันกินไม่ได้
อย่างที่ใครบอกไว้
ชีวิตจริงๆแค่รักคงไม่พอ
ถูกแล้ว ที่คิดจะไปเริ่มใหม่
มีแค่เพียงหนึ่งใจ
แต่ฉันไม่มีสิ่งที่เธอต้องการ
หากเธอตีราคาความรัก
ของสองเรา ต้องมีค่าเท่าไหร่
เธอนั้นจึงจะพอ
ที่จะไม่แพ้ให้ใครคนนั้น
หมดหนทาง ที่จะทำให้เธอกลับมา
มากกว่าความรักก็ชีวิตฉันจะเอาไหม
หมดแล้วที่ให้ไป ถ้าเธอไม่ต้องการ
มากกว่าความรักจากเขาที่ให้เธอ
คือสิ่งไหน ที่ทำให้เธอบอก
ว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป
ดีแล้วที่เขาให้เธอทุกอย่าง
ถ้าแบบนั้นมันคือความรัก
ที่เธอต้องการก็แล้วไป
หากเธอตีราคาความรัก
ของสองเรา ต้องมีค่าเท่าไหร่
เธอนั้นจึงจะพอ
ที่จะไม่แพ้ให้ใครคนนั้น
หมดหนทาง ที่จะทำให้เธอกลับมา
มากกว่าความรักก็ชีวิตฉันจะเอาไหม
หมดแล้วที่ให้ไป ถ้าเธอไม่ต้องการ
มากกว่าความรักจากเขาที่ให้เธอ
คือสิ่งไหน ที่ทำให้เธอบอก
ว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป
มากกว่าความรักก็ชีวิตฉันจะเอาไหม
หมดแล้วที่ให้ไป ถ้าเธอไม่ต้องการ
มากกว่าความรักจากเขาที่ให้เธอ
คือสิ่งไหน ที่ทำให้เธอบอก
ว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป
คือสิ่งไหน ที่ทำให้เธอบอก
ว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไป

ความคิดเห็น